18.01.2011

Lögenbälge

De Aulen vertollen us wattse enne School gelearnt hannt. Ook soanen Driet wia vanne Mondlangdong. Göt weest, dä send gar nit om Mond gewesen, dat woar all em Studio gemackt un de Lütt daiten, se woaren werklich do. Awwer getz tu us, dat woar am Dahl domols soa:

Hie em Dahl wollten se en Geheimprojekt an Gang brengen. Et woar tu mühsam, de Päädsbahnen woaren tu langsam un et duurten tu lang dörch et Dahl, vöar allem bie userm duurenden Reen.
En Ammerika, en Nü Jork, do goof et ook en U-Bahn tu de Tied. Usere rieken Barmer und Eilwerfeilder hannt seck tosamen gedonn un wollten getz ook sowat hann. Em Fröhjoahr geng et loss. Se buddelten onger de Ääd, en Rittershuusen woaren se aangefangen. ook bold leeten se de U-Bahnwagen ad bauen. Bes em Sommer woaren se schoan en de Nöchte van de Varresbeck. Bes getz woar dä Sommer schöan drüüch. Öwer Nait feng et dann em September aan tu plästern. Soa en reiten Bergeschen Reen. Dag un Nait woar et draan. De Lütt leepen med eahre Parraplüüs wia emmer bie Bergeschem Weeder röm. De Päädsbahnen woaren wia emmer öwervoll.

Aktuelle Stellenangebote:
Auf dem Foto vom Bau der Strecke, kann man gut den starken Wassereinbruch im Tal sehen

De Aarbeeder onger Dage konnten dä Reen, dä in de Stollen leep, nit meahr afpompen. En Redderschhuusen feelen de Stollen ad schoan tosaamen. En paar Dag hernoh schoan en Wopperfeld, dann am Aulen Matt, dat geng als bold bes noh Ongerbarmen. Dags drop schaon en Eilverfeild. Dä Tonnel woar em Driet, dat Water söckten seck sinnen Wech, kinn Wonger, dä Arbieder hatten jo ock god gegrawen. Getz leep et bes noh Sonnborn. Do leep dann dat Water dörch de Kohlfurt bes noh Solingen. Tunäckst wollten de Börgermeeschters van Barmen un Eilverfeild dä Graven wear tuschödden, awwer se erennerten seck an dä Rhein, de Ahr un de Mosel, datt dat do jo ook schöan es. Un dann hannt se dat ewen soa gelooten.
En paar Joahr donoh, koomen se op de Idee med de Bahn boven optuhängen. Se hadden jo schoan de Wagen vanne U-Bahn, de hängten se dann eenfach angersröm.
Sühhse enne Schoal kasse dat nit leahren, wia dä Driet medm Mond.

Copyright G. Kohleick

Anmelden

Aktuelle Stellenangebote:

Kommentare

Neuen Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert