04.03.2011

Li-ew Cru-embreg

wenn ett ett nitt göw, mü-es ett erfongen wären.....

Cru-embreg ess enn schöne Stadt
Hie kann mr herrlech kallen platt
Die Lüht sind frönglech dropp bedeiht,
datt ett dr gu-ed gi-eht, jederzeit.
Dä Menschenschlag ess gu-ed
on grad on onerschrocken.
Fraulüht wie emm Bu-eke,
Blagen, nur ganz Klu-eke,
on su brav on wohlertrocken,
süht mr se opm Dörpel hocken.
Hie gött ett ki-enen Zank on Striet,
on no dr Arbed seeht dä Mann,
well senn, datt ech get bi-eden kann,
Frau komm, ett ess nu wi-er suwiet,
ett wäet nu allerhöchste Tied,
datt wir e-is op datt Dorp aanschlappen,
on hie on do e-is langes tappen,
ömm Dir’n nöü Schotte aantemeeten,
donoh dann gonnt wr lecker eeten.
Doch köttlech hu-et mr dann on wann,
watt nur enn Frau su sagen kann:
Ech bliew tehi-emen, li-ewen Mann,
weil dänn Schabau ech nitt verdragen kann,
die Schotte hängt alt lang emm Schaap,
gang op de Louht on maak de Aap.

Aktuelle Stellenangebote:
Aktuelle Stellenangebote:

Kommentare

Neuen Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert