18.02.2011

Li-ew Cru-embreg

Droppschläger un Riekemäker

Droppschläger

Morges frü-e geng durch dänn Hamer,

enn Geraune, Ki-er ömm Ki-er.

Prü-ewend kohm dä Obram nöhder,

kontrolli-erden, wi-er unn wi-er.

Nit su bääschtrech, seit he derw,

Hoddel mackt dänn Stohl nitt hatt,

Schlonn kommu-eder drop, du Tölpes,

maak Dr röüiech ding Fenger schwatt.

On he goow su völlen und su manchen,

pleestergu-ed gemengden Roht,

und datt watt`e präsenti-erden, mackden

enn der Weilt nur Stoht.

On su kohm`e i-enes Morges, ett woar

secher kott vörr nüng, u-ech bimm Pi-e

vörbiegeschoowen, dä mackden grad

sing Knuuwen reng.

„Watt datt Spell dann jetzt alt sü-el,

Pause wö-er doch secher nitt.“

Wodropphenn dä Pi-e ämm seiht:

„ Minnen es bimm pessen fresche Knuuwen

molls gewännt, ähren nitt ?

(c) manos

Kommentare

Neuen Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert