31.01.2011

Mien Cruembreg

Muckefuck statt Koffe.....

Enn’em Café emm Dorpe soohten enn paar Fraulüd bie Koffe on Ku-eken tesaamen. Die wo-aren all su enn dämm Auler ömm die zi-ewentzech.  Alles brave Fraulüd uut Handwerker- on  Arbi-ederfamilligen.

On wie datt dann bie sunnem Koffeklatsch su gi-et, wu-eten emmer die du-er die Täng getrokken, die grad nitt dobie wo-aren.

Wie ett dann no ‚ner Tied su ganix mi-e gow, wo se hätten drü-ewer hä-ertrekken können, versouhten se sech geense-itech wiestemaaken, datt se wall van d’r Affstammengk her i-egentlech i-er uut’m dütschen Ki-eserhuus köhmen, on nitt uut ‚nem wengklegen Leienhues stammden. Datt geng su enn ganze Tied-langk henn on her. Op i-emol mei-elden sech datt Malchen te Woad.

„Nee“, seiht ett, „ ech wi-et warömm ech enn minnem Lewen emmer su gään Hü-etscher gedraagen hann. Schon äs Kengk emm Kengerwagen wo-aren ming Aulen droppbedeiht, datt ech u-ech emmer die schönsten on allerbesten Hü-etscher op dänn Kopp krääch.“

„ Ki-en Wonger“, mengden ett Tring dodropp, „ki-en Wonger, bie dämm Kopp.“,

Domett wo-ar dä Koffeklatsch am Engk on datt „Ki-eserhuus“ stoof uteri-en.

// Hinzufügen fixer Banner der Mediengruppen-Seiten

Kommentare

  1. da hätt dat Malchen äwwer noh Glöck, denn et konnt jo ook sinn, dat der Ahne am Eng kinnen Kopp för enn Hut besoot, da de Henker den med no Hus genoomen hätt.

    1. manos sagt:

      Jo, datt wö-erer dann i-enen van där Zoote, dämm ett ennen Hals e-ren gereent heet, oder? 🙂

      1. äwer nur, wenn he kinnen Schirm hätt; datt is äwer kinner ut em Dahl. 😉

Neuen Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.